Sundhedsgruppen har givet Hjertestien i Felsted nye klæder.

For nogle år tilbage kunne Sundhedsgruppen under Felstedegnens Borgerforening indvie Hjertestien som et tilbud til dem, der ville have en nem måde at finde en god og sikker gårute på Felstedegnen.

Nu har Sundhedsgruppen i løbet af maj og juni opdateret skiltningen på hjertestien.

Nogle skilte er flyttet, og en del er blevet udskiftet, fordi de gamle var bleget i solen. Borgerforeningens Sundhedsgruppe har fået hjælp til projektet: Asmussen Vinduer har sponsoreret 20 nye klodser af egetræ til at sætte skiltene op på. Jørn Smej har sponsoreret det nødvendige patentbånd til at sætte klodserne fast på lygtepæle o.lign.

Hjerteforeningen har givet de nye skilte. Fra Sunhedsgruppe lyder et stort tak for hjælpen.

Stierne har de samme

Selve stierne har et uændret forløb. Den lange sti er 5, 4 km, og den korte er 2,4 km. De følges ad det første stykke og det sidste stykke. Se kort her.

Et hjertesti-skilt betyder: ”Stien går denne vej”. Et hjertesti skilt med en lille rød pil på til venstre betyder: ”Drej til venstre og følg pilens retning”. Et hjertesti skilt med en lille rød pil til højre betyder: ”Drej til højre og følg pilens retning”. Skiltningen er beregnet til at følge hjertestien rundt i retningen mod uret.

Hjertestien starter på torvet overfor Damms Gård. Man kan godt starte turen rundt andre steder og så slutte turen der igen. Den kan naturligvis sagtens følges den modsatte vej rundt, med uret.

Fra Sundhedsgruppen lyder opfordriningen:

Gå ud og prøv hjertestien af med den nye skiltning. Aftal f.eks. nogle stykker at følges ad, så bliver det lidt hyggeligere, og måske kan I så lave en fast aftale om en tur på stien hver uge.

Det er dejligt at føle sig lidt sundere og bedre til pas. “Rigtig god tur – og held og lykke med din sundhed.”