Advokat arbejder hårdt mod Biogasanlæg i Kværs

Som vi tidligere har skrevet om, er Felstedegnens Borgerforening gået ind i kampen mod et nyt biogasanlæg i Kværs. Man har fra Borgerforeningens side lyttet til de mange bekymryninger fra borgere i Felsted om den tunge gennemgående trafik, der er kommet. Tidligere i sommers kom det frem, at Sønderborg Kommune har valgt at se stort på indsigelserne fra de lokale borgere i området.

Men for de berørte borgere er kampen mod Biogasanlægget langt fra slut. 1. September afholdt “Nej til Biogas”, der med udgangspunkt i borgerne i Kværs og Snurom organiserer modstanden, et møde, hvor de oplyste om sagens gang og det arbejde, som deres advokat har gjort for at bremse kommunen.

De skriver fra mødet: 

“Der er ingen tvivl om, at advokaten yder et kæmpe bidrag både med rådgivning og udarbejdelse af diverse klager. Der er pt. indsendt klage til både planklagenævnet, og miljø – og fødevarestyrelsen, med klager i begge nævn står vi stærkt! Sønderborg kommune har nu haft mulighed for at indgive bemærkninger på vores klager til de to nævn. Pt. er det så styregruppen, i samarbejde med vores advokat, der har mulighed for at indgive bemærkninger til kommunens bemærkninger. Herefter vi de to nævn behandle vores klager og træffe en endelig og fast afgørelse.

Publikum til dagens midtvejsmøde havde en del rigtig gode og meget konkrete spørgsmål og forslag til styregruppen, hvilket blev besvaret og drøftet. Som det blev oplyst på mødet, så er både styregruppen, og borgerne i Kværs parate til at kæmpe videre – Vi er nået langt, og vi fortsætter!

Tusind tak, for jeres uvurderlige opbakning, og hjælp til både praktisk hjælp og sparring, uden Jer alle, havde vi aldrig kommet så langt som vi er i dag! Blandt borgerne i Kværs er der kommet tilkendegivelse om fortsat at bakke op, moralsk som økonomisk! Kampen fortsætter!”