Akutgruppen lukker på grund af manglende frivillige

Akutgruppen i Felsted er blevet nedlagt. Årsagen er manglende rekruttering af nye frivillige medlemmer. Men også den kendsgerning at Ambulance Syd er blevet hurtige til at nå frem, er årsagen til at Felsteds populære Akutgruppe er blevet nedlagt. Det oplyser Hans Jørgen Nissen fra Borgerforeningens Akutgruppe og Borgerforeningens formand Knud Petersen.

Den nu nedlagte Akutgruppe har i lang tid hagt en meget stor og meget konkret betydning for beboerne i Felstedegnen og Varnæs-Bovrup. Akutgruppen bestod frivillige fra Felsted og Tumbøl, som rykkede ud til syge eller tilskadekomne borgere i Felsted og Varnæs/Bovrup sogn. De frivillige var uddannet til livreddende førstehjælp og i anvendelse af hjertestarter.
I 95 procent af udrykningerne nåede de 5 til 6 minutter tidligere frem end ambulancen!

Felsted Akutgruppe blev grundlagt den 1. marts 2014 i samarbejde med Region Syd, Felstedegnens Borgerforening og otte frivillige. Siden da er de blevet kaldt ud mere end 500 gange.  Så sent som sidste år kunne vi her på felstedegnen.dk berette, at Akutgruppen havde fået yderligere kompetencer i samarbejde med Region Syddanmark.

Akutgruppen bliver videreført af den landsdækkende hjerteløberordning.

Kontaktperson er Hans Jørgen Nissen tlf: 40 58 56 97, mail hjnissenmail@gmail.com