Vi har meget at være stolte over i Felsted

Vi kan se tilbage på et år, hvor Felstedegnen har fortsat sin positive udvikling. Det hele kulminerede, da Felsted blev valgt som Årets landsby 2018. Det er resultatet af mange års hårdt arbejde og noget, vi alle kan være meget stolte af.

Hvad gør vores område og by til noget særligt? Ved Borgerforeningens generalforsamling 7. marts 2018 pegede formand for Aabenraa Kommunes vækstudvalg, Philip Tietje, på at Felsted er en aktiv by, hvor borgerne igennem mange år har vist et enormt initiativ. Og han har ret. Det er først og fremmest byens borgere og de mange frivillige i foreningslivet, der gør Felsted glant.

Alt det betyder dog ikke, at vi kan ligge på den lade side. Det er nu vi skal være oppe på dupperne og fastholde den gode udvikling.

Der findes mange trængte, glemte landsbysamfund i forfald. Vi skal også i fremtiden sætte alt ind på at sikre, at Felstedegnen forbliver en succeshistorie.

Det er her Felstedegnens Borgerforening har sin store betydning. Vi er Felsted og omegns talerør ud til storkommunen. Man kan altid henvende sig til bestyrelsen, hvis man har noget på hjertet. Der kommer jævnligt henvendelser fra borgerne som viser en levende interesse for vores fælles by og omegn, og det skal I endelig blive ved med.

Der er sket mange gode ting i Felsted i det forløbne år. Damms Gård er blevet udvidet med en 1. sal med mødelokaler, tekøkken og et praktisk lokale. På udenomsarealerne er der etableret en aktivitetsplads til byens mindste borgere. Felsted har også endelig fået lov til at vokse. Udstykningen til et nyt boligområde bag Damms Gård er blevet godkendt af kommunen. Byggemodningen starter i løbet af 2018.

Og så skal vi ikke glemme at glæde os over at have en god købmand i byen, Karim Niazi, der blev året Felstedborger 2018.

Men tilbage til de mange frivillige kræfter i byen. Siden september 2017 har Sammenholdsgruppen afholdt fællesspisninger for hele familien hver måned. Der har været et meget stort fremmøde af borgere i alle aldre og især børnefamilier, hvor børnene har hygget sig gevaldigt. Sammenholdsgruppen har gjort en stor indsats for fællesskabet i Felsted.

Stor betydning har også vores Akutgruppe haft. Frivillige fra Felsted og Tumbøl rykker ud til syge eller til skadekomne borgere i Felsted og Varnæs/Bovrup sogn. De rykker ud med 1. hjælpskuffert og hjertestarter ved alle opkald til 112. Det har været af stor betydning.

Det er også frivillige, der har sørget for at flaget er blevet hejst ved flagdage på Bygbjerg, har holdt byens bænke vedlige og ikke mindst sørget for, at Julebelysningen igen i år kom op.

Vi vil hermed sige en stor tak til alle frivillige arbejdsgrupper – uden jeres hjælp kunne vi ikke nå så meget.

Følg med i nyhederne her på hjemmesiden  Brug borgerforeningens mail-tjeneste. Opgiv din e-mail adresse, hvis du  ønsker nyt om Felsted. Send adressen til knud@felsted-radio.dk eller oplys din mail ved indbetaling af kontingentet.

Hvis du ikke allerede er medlem af Felstedegnens Borgerforening, håber vi meget, at du vil blive det, så du kan være med til at støtte og deltage i områdets gode udvikling.