Enighed om at søge trafik-hastighed i Felsteds gamle bymidte sænket

Borgerforeningens arbejdsgruppe “Løft Felsted” – tidligere kendt som Østergade-gruppen – holdt møde første oktober for at diskutere planerne for udviklingen af den gamle bymidte. Som vi tidligere har skrevet om har planerne og diskussionerne drejet sig om bl.a. en lukning af Østergade i den ene ende for at skabe et attraktivt byområde. Der har sidste år været afholdt et forsøg for at man kunne vurdere de trafikale konsekvenser af en lukning. Siden har der været holdt møde for Nygade, hvor denne gades beboere tog stilling til, hvad de mente om en lukning af Østergade. Dette var helt tilbage i januar 2020.

I arbejdsgruppen “Løft Felsted” deltager både Østergade, Tværgade og Nygade. Hele processen har været forsinket pga. Corona, men 1. oktober havde arbejdsgruppen endelig mulighed for at mødes. Drøftelserne mundede ud i en enighed om ikke at gå efter en lukning af Østergade. En væsentlig årsag hertil er foruden modstanden hos mange på Nygade også en vurdering af, at Aabenraa kommune under alle omstændigheder har forholdt sig kritisk til ønsket om en lukning.

I stedet vil Løft Felsted og Borgerforeningen arbejde for en skærpelse af hastigshedspåbuddet. En lovrevision har gjort det nemmere for vejmyndighederne at opnå godkende fra politiet til at sænke hastigheden lokalt. Derfor vurderes dette at være den mest realitiske vej og den løsning, der kan samle flest om den fælles opgave at fremtidssikre Felsteds bymidte.

Den trafikale foranstaltning, der skal gøre vejene mere sikre og lede trafikken ud på Sønderborgvej, er nu det trafikale omdrejningspunkt for planerne for et løfte af bymidten. En samlet opdateret plan vil senere blive udarbejdet. Næste skridt er afholdlsen af et borgermøde for alle borgere på Felstedegnen.

Et sådant møde kan imidlertid næppe afholdes før foråret 2021 pga. Corona-situationen.