Højskoledag på Damms Gård om Biblens myter og fortællinger flyttet til 15/1