Status på kampen mod Biogas-anlægget

For nyligt kom det frem, at Sønderborg Kommunes godkendelse af byggeriet af det store biogasanlæg i Kværs er blevet trukket tilbage af myndighederne. Biogasanlægget vil bl.a. sende store mængder tung trafik gennem Felsted og gøre byen mindre attraktiv og trafikken mere farlig, særligt på Gråstenvej. Derfor støtter Felstedegnens Borgerforening borgerne i Kværs i deres kamp.

Borgerinitiativet Nej til biogas skriver i deres seneste opdatering:

“Som sikkert mange ved er der pt. opstået en ny situation vedr. Biogasanlægget ved Kværs.

Nature Energy har opført en ulovlig reaktortank, som nu står til skue for alle. Det har betydet at den store opbakning vi hele tiden har haft, nu er blevet langt større og dækker hele kommunen.

Kort fortalt er der nu byggestop på ubestemt tid, og i første omgang afventer vi en redegørelse fra kommunen, som efter kommunens plan skal fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget på tirsdag den 4. maj.

Lige nu står Sønderborg kommune med en lovlig lokalplan, uden vejadgang og uden miljøgodkendelse. Og uden vejadgang til Felstedvej, ingen lokalplan. Sønderborg Kommunen har pt. bedt Nature Energy om selv at finde en løsning vedr. vejadgang. De metoder der her benyttes strider imod alt god demokrati.

Vi har endnu ikke mødt én eneste politikker der ville stå samme med os og kigge på landskabet og sige ”det er OK.”

Vores tilbud om dialog med politikerne står altid ved magt. Enkelte har været her, og vi forventer flere. Vi mener at beslutningsgrundlaget ikke har været fyldestgørende, og at byrådsmedlemmerne har truffet deres beslutning på et uoplyst grundlag, Derfor vil vi gerne informere politikerne, med den viden vi har samlet.”